Compilers

 1. Results For Popular Processor Tests

 2. Timed Linux Kernel Compilation
 3. dav1d
 4. AOM AV1
 5. LAME MP3 Encoding
 6. SVT-AV1
 7. SVT-VP9
 8. LeelaChessZero
 9. rav1e
 1. Most Popular Compiler

 2. GCC 4.6
 3. GCC 5.4.0 20160609
 4. GCC 4.8
 5. GCC 4.4.6
 6. GCC 7.3.0
 7. GCC 4.4.7 20120313
 8. GCC 4.8.5 20150623
 9. GCC 4.8.2
 10. GCC 4.7
 11. GCC 4.9.2
 1. Most Popular This Month

 2. GCC 9.3.0
 3. GCC 7.5.0
 4. GCC 7.4.0
 5. GCC 5.4.0 20160609
 6. GCC 10.1.0
 7. GCC 8.3.0
 8. GCC 4.8.5 20150623
 9. Clang 10.0.1
 10. GCC 10.1.1 20200507
 11. GCC 9.2.1 20191008